Let’s Do It World tegi globaalse arenguhüppe

Maailmakoristust koordineeriv globaalne keskkonnaorganisatsioon Let’s Do
It World tegi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali abiga kahe aastaga
arenguhüppe. Let’s Do It World koostööprogrammi „Green it up!“
käigus arendati Eesti ja rahvusvaheliste mentorite abil välja kaks
regionaalset koostööprojekti, mis Aafrikas hõlmab 15 riiki ja Ladina-
Ameerikas 13 riiki. Lisaks neile arendati veel mitmeid ideid, millel on
potentsiaalis selge globaalne haare ja mõju.

Let’s Do It World korraldab iga aasta septembri kolmandal laupäeval
Maailmakoristuspäeva, et tõsta teadlikkust globaalsest
prügiprobleemist ja innustada kodanikke, kogukondi, ettevõtteid,
organisatsioone ja valitsusi ühiselt leidma kriisile lahendusi. Kuigi
Maailakoristus kaasab iga aasta kümneid miljoneid inimesi, ei piisa
sellest prügiprobleemi lahendamiseks. Let’s Do It Worldi arenguhüpe
seisnes vajaduses leida koristuspäeva järgseid rahvusvahelisi
koostööprojekte,  mis aitavad võimendada Maailmakoristuse mõju ning
tekitada riikides püsivaid muutuseid. Tihti jääb aga Let’s Do It
Worldi liikmesorganisatsioonidel ideede suuremaks kasvatamisel puudu
mõttekaaslastest, teadmistest, headest partneritest, ajalisest ja/või
rahalisest ressursist. Selleks oli vaja luua koostööprogramm, mis
koondab sarnaselt mõtlevaid inimesi ja mentoreid, kes aitavad
keerulised teemad lihtsaks mõelda ning arendada ideed toimivateks
rahvusvahelisteks projektideks.

Projekt käivitus 2019. aastal ideede häkatoniga Impact Hack, mis
organiseeriti Let’s Do It Worldi rahvusvahelise konverentsi raames
Tallinnas. Kiirendisse valiti välja 7 potentsiaalikat ideed, millele
hakkasid andma oma tuge nii Eesti kui rahvusvahelised mentorid.
Hoolimata ääretult keerulisest olukorrast maailmas suudeti projektiga
välja arendada kaks tugevat ja toimivat regionaalset projekti. Aafrika
projekt on seotud laste keskkonnaalase hariduse edendamisega ning toob
roheliselt mõtlevad koolid kokku ühisele digitaalsele platvormile
15-st Aafrika riigist. Ladina-Ameerika projekt aga viib sorteerimise ja
kompostimise teadlikkuse kogukondadesse 13s Ladina-Ameerika riigis.
Lisaks on kaks ideed jõudnud rahvusvahelistesse iduettevõtete
kiirenditesse ning osad ideed veel idanevad edasi.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste 2019.
aasta arenguhüppe taotlusvooru kaudu 24 852 euroga.