Save Our Sea on Euroopa Roheline Pealinn 2023 Tallinna, Helsinki linna Let´s Do It World ühisprojekt, mis juhib tähelepanu Läänemere keskkonnaprobleemidele ning kutsub Läänemere ääres elavaid inimesi ühendama jõud koristamaks prügist rannaalasid.

Programm sisaldab erinevaid keskkonnalaase teadlikkuse tõstmisele suunatud üritusi ning lõpeb 16.09.2023 Maailmakoristuspäevaga.

Läänemeri on üks enim mõjutatud meresid maailmas. Läänemerd mõjutavad tõsiselt bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kliimamuutused, samuti spetsiifilised kohalikud survetegurid nagu eutrofeerumine, ülepüük, saasteainete (nt ravimid) kõrgenenud tase ja prügi, eelkõige plastijäätmed. 

Samal ajal on Läänemere vesikonnas (neli korda suurem kui meri ise) üheksa riiki, kus elab kokku üle 85 miljoni inimese. Kokku asub Läänemere kaldal 87 linna. Reostuskoormus merele on seega üsna suur. 

Täpsem info Save Our Sea kodulehel

Eestis toimub Maailmakoristuspäeva raames mitmeid rannakoristusi. Täpsema info koristustel osalemiseks leiad meie koristuskaardilt.

FAKTID LÄÄNEMERE KOHTA

Reostunud merevesi
 

Lisaks põllumajandusest ja laevandusest tulenevale reostusele muutub üha olulisemaks ka mereprügi küsimus. Näiteks ollakse endiselt vähe teadlikud sellest, et näiteks Tallinna tänavatele maha visatud sigaretikoni võib kanalisatsiooni kaudu kergesti Läänemerre sattuda ning iga koni võib reostada kuni 1000 liitrit vett. Mereprügi ei ole ainult esteetiline probleem; see toob kaasa sotsiaalmajanduslikke kulusid, ohustab inimeste tervist ja ohutust ning mõjutab mereorganisme

Piiritletud veeringlus
 

Läänemeri on ka üks maailma nooremaid ja tundlikumaid meresid, millel on väga aeglane veeringlus – Läänemere vee täielikuks vahetumiseks kulub ligikaudu 30 aastat. Seetõttu on selle võime inimtegevusest ja muudest teguritest tulenevat negatiivset survet kompenseerida üsna piiratud. Läänemeri on seetõttu väga tundlik igasuguste muutuste ja reostuse suhtes.

Koostöö olulisus

Parim viis väljakutsetega toimetulemiseks on teha koostööd kõigi naaberriikide, linnade, organisatsioonide ja kodanikega. Nii ei tõsta me mitte ainult teadlikkust Läänemere tähtsusest meie igapäevaelus, vaid loome ka jätkusuutliku mõju inimeste käitumisele, et hoida ka keskkond puhtana.

Iga inimese panus loeb
 

Oluline on tõsta teadlikkust Läänemere happelisest seisundist ja võimalustest, kuidas kõik Läänemere äärsed inimesed saavad oma panuse anda Läänemere hea seisundi taastamiseks. Soovime kaasata kogukondi Läänemere elurikkuse säilitamisse ning seeläbi tugevdada Läänemere-äärsete linnade koostööd Läänemere hoidmisel.