PÕHISÕNUMID

LÄÄNEMERE KORISTUS 2023 / Save Our Sea

Kampaaniast

2023. aasta Euroopa roheline pealinn Tallinn käivitas koos Helsingi linnaga kampaania „Save our Sea“. Kampaania toimub koostöös MTÜga Let’s Do It World, globaalse maailmakoristuspäeva korraldaja ning ühiskondlike muutuste edendamise ekspertorganisatsiooniga ning Eesti Maailmakoristuspäeva korraldaja MTÜ Puhta Ilma kojaga.

Ühiskampaania eesmärk on juhtida tähelepanu Läänemere keskkonnaprobleemidele ning kutsuda Läänemere-äärsete linnade elanikke üles puhastama oma randu pisiprügist nagu plast ja sigaretikonid, aga ka nügima kestliku käitumise muutuste poole.

Kampaania algab Läänemere päeval, 31. augustil 2023 ja lõpeb üleilmsel koristuspäeval, 16. septembril 2023.

Kogu selle perioodi jooksul toimuvad teadlikkuse tõstmise ja praktilised tegevused üheksa Läänemere-äärse riigi linnades ja omavalitsustes.

SOS-kampaania eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust Läänemere kui maailma ühe saastunuma mere seisundist ning kaasata kogukondi panustama erinevate keskkonnategevuste ja initsiatiivide kaudu selle parandamisse.

Merre satub ikka veel liiga palju plast- ja pisiprügi ning muid jäätmeid. Kogukondade kaasamine randade, rannikualade ning Läänemerre suubuvate jõgede kallastelt prügi koristamisse on oluline samm teadlikkuse tõstmisel ning Läänemere ökosüsteemi parandamisel.

Kampaania algab 31. augustil Läänemere päeval, mille tähistamist alustati  2019. aastal Helsinkis John Nurmineni Sihtasutuse algatusel eesmärgiga pöörata tähelepanu Läänemerele, selle mitmekesisusele, väärtusele ja seisundile. Kampaania lõpeb 16. septembril Maailmakoristuspäeval, mis on Eestist alguse saanud suurim üleilmne keskkonnaalgatus, mille käivitas 2018. aastal üleilmne liikumine Let’s Do It World.

Kutsume kõiki eestimaalasi liituma „Save our Sea“ üleskutsega ning korraldama selle raames koristustalguid jm keskkonnategevusi, et anda oma kogukonna panus Läänemere tervise parandamisse.

Läänemeri on eriline

Läänemere ainulaadse veealuse bioloogilise mitmekesisuse moodustavad hinnanguliselt 100 kalaliiki, 450 makrovetikaliiki, 1000 zoobentose liiki, 3000 planktoni liiki ning tuhandeid tundmatuid baktereid ja viirusi.

Läänemeri on üks maailma nooremaid ja tundlikumaid meresid, mille veeringlus on väga aeglane – selle vete täielikuks vahetumiseks kulub ligikaudu 30 aastat. Seetõttu on Läänemeri väga tundlik igasuguste keskkonnamuutuste ja saaste suhtes.

Meie merel on mitmeid muresid ja need on tekitanud Läänemeres sama suure surnud tsooni kui on Iirimaa. Paljusid neist probleemidest, nagu sigaretikonide või meditsiinijäätmete jõudmine merre, väetiste liigkasutamine või mikroplastijäätmed, saab leevendada muutes meie igapäevast käitumist.

Läänemere vesikond, mis on neli korda suurem kui meri ise, on kodumeri üheksale riigile, kus elab kokku üle 85 miljoni inimese. Kokku on Läänemere kaldal umbes 100 linna.

Üleskutse kõigile Läänemere ääres elavatele inimestele

Meri algab sealt, kus oled sina. Seega iga tarbimisotsus ja tegevus on oluline. Vali üks asi, mida oma igapäevaelus muuta, et aidata Läänemerd.

Läänemere rannast leiab iga 100 meetri järel 50–300 ühikut prügi. Koristustel osaledes eemaldame randadest kõikvõimalikud plastesemed, nii väikesed kui suured, vältides sellega nende lagunemist mikroplastiks.

Parim viis Läänemere probleemide lahendamiseks on teha koostööd kõigi naaberriikide, linnade, organisatsioonide ja kodanikega. Nii me mitte ainult ei teadvusta Läänemere tähtsust meie igapäevaelus, vaid loome ka jätkusuutliku mõju inimeste käitumisele – hoida keskkonda pikaajaliselt puhtana.

Kutsume kõiki kodanikke korraldama rannikualadel, randades ja veekogude ääres koristusaktsioone, et vältida konide ja plasti jõudmist Läänemerre.

Läänememere koristused toimuvad alates Läänemerepäevast 31. augustil kuni Maailmakoristuspäevani 16. septembril. Lisateave ja registreerimine aadressi maailmakorsitus.ee. Rahvusvahelise kampaania koduleht on www.seacleanup.org.

Suitsukoni

Suitsukoni tuleb visata prügikasti – mahavisatud koni jõuab kanalisatsiooni kaudu tihti merre.

Koni on ohtlik jääde, mis sisaldab plasti ja mürgiseid aineid. See ei ole biolagunev ning põhjustab otsest kahju mereorganismidele.

Üks sigaretikont võib saastada kuni tuhat liitrit vett. Sigaretikoni söövad linnud, loomad ja muud merest sõltuvad organismid, saades seeläbi mürgituse või surma.

Ravimid

Viige kasutamata või aegunud ravimid alati apteeki, nii utiliseeritakse need õiges paigas ja korralikult.

Kui ravimijäägid satuvad merre, kahjustavad need õrnu mere ökosüsteeme. Näiteks umbes veerand merekeskkonnast võetud proovidest sisaldab valuvaigistit diklofenak. Läänemeres on suurel hulgal valuvaigistite, antibiootikumide, rasestumisvastaste vahendite ja antidepressantide jääke, mis ohustavad sealset elukeskkonda.

Mikroplast

Kunstmuru ja muud plastkatted on ühed suured mikroplasti reostuse allikad, kuna nendest eralduvad plastosakesed kanduvad tuule- ja kanalisatsioonisüsteemide kaudu merre. Plastmaterjalidele tuleks eelistada looduslikke alternatiive.

Sünteetilisest materjalist rõivaste pesemisel jõuavad riietest eralduvad mikroplasti kiud kanalisatsiooni kaudu otse merre. Selliste sünteetiliste materjalide pesemisel kasutage spetsiaalseid pesukotte, mis püüavad mikroplasti kiud kinni!

Valige oma kosmeetika ja isegi hambapasta tähelepanelikult ning targalt. Mõned neist sisaldavad mikroplasti osakesi, mis satuvad samuti läbi kanalisatsiooni merre. Tihtipeale on koorivatel jms toodetel sees pisikesed plastist osakesed, mida esmapilgul ei oska isegi oodata.

Väetised

Üle 97% Läänemerest on haaratud eutrofeerumise protsessidest, mis on põhjustatud inimtegevusest maismaal.

Eelista orgaanilisi väetisi ja kasuta seda minimaalses koguses. Kõik, mida taimed ei vaja, leostub mullast välja ja kandub merre. Fosfori ja lämmastiku lisamine põhjustab laialdast vetikate õitsemist, mis omakorda aitab kaasa surnud tsoonide tekkele Läänemeres.

Ohtlikud kemikaalid

Vältige plastesemete põletamist kaminas. Madal põlemistemperatuur võimaldab mürgistel ainetel tuulega merre liikuda. Need kogunevad kaladesse ja jõuavad seega meie toidulauale.

Kui heeliumiga täidetud õhupallid või laternad lasta taevasse, võivad need lõpuks merre kukkuda ning olla ohtlikud mereloomadele ja -lindudele. 

Vajadusel kasutage paberist või muudest kompostitavatest materjalidest valmistatud biolagunevaid konfettisid.

Kalavõrgud

Üks laialdaselt levinud jäätmeliik Läänemeres on vanad kalavõrgud – Läänemeri kubiseb sinna jäetud n-ö kummitusvõrkudest, olles eluohtlikuks lõksuks sealsetele asukatele.

Faktid Läänemere kohta leiab Maailmakoristuspäeva kodulehelt SIIT.