Korduma kippuvad küsimused

Tutvu juhenditega!

Kuidas ohutult koristada?
Mida teha ebatavaliste, kahtlaste leidudega?
Kuidas anda esmaabi levinumate koristusõnnetuste korral?

Kuidas saab registreerida?

Registreerida saab alates 15. augustist läbi maailmakoristus.ee kodulehe. Maailmakoristuspäevale saab registreerida nii individuaalselt kui gruppidena, registreerides tuleb kirja panna oma andmed, mitmekesi koristama minnakse ja eeldatav osalejate arv. Pärast Maailmakoristuspäeva küsitakse uuesti osalejate lõplikku arvu ning kogutud prügi kogust. Registreerimine avatakse siin augusti keskpaigas.

Kas koristama minnes peab ennast registreerima?

Jah, tee seda kindlasti! Kui sõber-sugulane-tuttav ei saa/oska ise registreerida, siis oleks hea ka tema kindlasti koos endaga ära registreerida. Nõnda saab Maailmakoristuspäev osalejate info palju täpsemalt ja lihtsamini kokku koguda.

Kuidas jagatakse vabatahtlikud koristustiimidesse?

Sel aastal keskendume prügile meie koduümbruses ja nendes kohtades, kus me igapäevaselt liigume. Oluline on koristuspäeval 21. septembril lihtsalt välja minna ja enda koduradadelt prügi ära koristada. Seda võid teha kusiganes, enda kosuümbruses, tööjuures, jooksu- või matkarajal jne. Ja vabatahtlikute punt tuleb ise kokku panna – et töö lõbusamalt laabuks, on ju kõige parem koristada just sõprade või sarnase mõttelaadiga inimestega.

Kuidas on korraldatud prügi äraviimine koristuskohast?

Prügi äraviimise peab ise organiseerima. Peagi ilmub maailmakoristus.ee lehele ka omavalitsuste kaart, kust leiab valdade väljapandud konteinerite ja jäätmejaamade asukohad ning prügi äraviimise tingimused. Samuti leiab infot www.kuhuviia.ee kodulehelt.

Millised on koristustalgu juhi ülesanded?

Koristustalgu juht on inimene, kelle käes on kõikvõimalikud juhendmaterjalid, tema viib hommikul läbi vabatahtlike instruktaaži, tema haldab oma punkti koristust ning seda, et kõik sujuks päeva jooksul plaanipäraselt. Samuti on koristustalgu juht Maailmakoristuspäeva meeskonna põhikontakt selles konkreetses koristuspunktis. Tema omab ka pärast koristamist infot, kui palju inimesi tema punktis osales ning kuidas koristamine üleüldiselt läks. Samuti on tema ülesandeks koristatud jäätmete koguste hindamine ning sellekohase info edastamine Maailmakoristuspäeva staapi.

Milline on koristusmeeskonna ülesanne?

Koristaja tuleb hommikul õigeks ajaks kohale, kuulab tähelepanelikult ära talgujuhi instruktsiooni, peab kinni kõigist ohutusreeglitest, võtab koti ja hakkab koristama. Hiljem organiseerib koos koristusmeeskonnaga prügi õigesse paika või vastuvõtupunkti.

Millised töövahendid on tagatud Maailmakoristuspäeva poolt? 

Tänavu ei jaga Maailmakoristuspäev kellelegi töövahendeid. Seega, otsi enda kodust üles sobilikud kasutatud kilekotid ja mine lihtsalt koristama! Kindlasti tuleks kaasa võtta töö tegemise kaitsevahendid (kindad/kummikud jms. ning maantee ääres koristades ka helkurvest) ning loomulikult vajalik joogivesi (soovitatavalt taaskasutatavas pudelis) ja pikemat tööpäeva plaanides ka suupisted, et päeva jooksul ära ei nõrkeks.

Mis saab siis, kui koristamise käigus avastatakse ohtlikud jäätmed, nt lõhkekeha? Millised on juhised koristajatele?

Ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi, nendega tuleb ettevaatlikult ümber käia. Ja loomulikult – kui leiad lõhkekeha, ei tohi seda ise puutuda! Häirekeskuse telefon on 112.

Ohtlikke jäätmeid võivad koristada vaid täiskasvanud. Tutvu ka ülalpool viidatud juhenditega.

Mida teha siis, kui leiuks on laip või tõenäoliselt inimkeha osa (luustik, üksik luu)?

Helista 112 ning anna leiust teada. Piira ala lindiga, et vajadusel oleks võimalik tuvastada jälgi, mis asuvad leiu lähiümbruses. Tutvu ka ülalpool viidatud juhenditega.

Mida teha siis, kui leiad paberid ja dokumendid, millel on näha inimeste nimesid, delikaatseid andmeid?

Tee leiukohast pilt ning pane need nimelised paberid ja dokumendid eraldi kotti. Prügi võib prügikastist erinevatesse kohtadesse sattuda juhuslikult (näiteks tuul kandis) või tahtlikult. Tahtlikult prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse viimine on karistatav tegevus. Leiust tuleb teavitada Keskkonnainspektsiooni või kohalikku piirkonnakonstaablit, kes saavad ühiselt asjaolud välja selgitada. Kindlasti ei soovita andmetega infot jagada sotsiaalmeedias. Ei ole ju selge, kas paberitel oleva nimega isik on teadlik sellest, kuhu on tema prügi sattunud ning delikaatsete andmete jagamine on seadusega keelatud tegevus.Tutvu ka ülalpool viidatud juhenditega.

Mida teha, kui leiad eseme, millel on väärtus ja mida keegi võib tagasi soovida saada?

Leitud esemed, mida omanik võib tagasi soovida, on näiteks jalgratas, mobiiltelefon, tööriist või mõni muu väärtusega ese, mille inimene võis kaotada või mis võis varavastase süüteo tulemusena metsa alla sattuda. Leitud esemed, mille väärtus ületab 50 eurot saab toimetada lähimasse jaoskonda. Leiud sisestatakse avalikku andmebaasi, mida saab jälgida siit. Leiu omastamine omakasu eesmärgil on karistatav tegevus. Kui leitud eseme omanikku ühe aasta jooksul ei leita, siis tegeleb selle realiseerimise või hävitamisega edasi kohalik omavalitsus. Väiksema väärtusega leiu võib enda kätte jätta juhul, kui tagatakse selle säilimine aasta jooksul ning tehakse endast olenevalt kõik, et omanik välja selgitada. Kui omanik ei selgu, siis on õigus antud ese leidjal endale jätta. Tutvu ka ülalpool viidatud ohutusjuhenditega.

Mida teha siis, kui talgukoht piirneb tee või ristmikuga, kus võib olla liiklejaid?

Talgukoha liiklusohutuse eest vastutab talgukoha juht. Teega piirneval alal on soovitav osalejatel enda ohutuse tagamiseks kanda helkurveste. Tihedama liiklusega ala lähedal võib vajadusel võtta eelnevalt ühendust lähima politseijaoskonnaga ning küsida sealt turvalisust puudutavaid soovitusi. Seda kindlasti juhul, kui on teada, et osalejate pargitud sõidukid võivad segada tavapärast liikluskulgu või kui on vaja ajutiselt sulgeda ligipääs mõnele teele. Liiklustorbikute ja hoiatuslintide kasutamist tasub talgujuhil kaaluda  talgupäeva planeerides.

Kuidas jõuab prügi jäätmejaama?

Prügi jõudmise jäätmejaama või prügikonteinerisse korraldab iga koristustiim ise. Maailmakoristuspäeva suurimad partnerid on RMK, Maanteeamet ning kõik kohalikud omavalitsused, kes panevad kindlatesse punktidesse oma konteinerid välja, samuti on mitmetesse jäätmejaamadesse võimalik prügi ära viia kas soodsamatel tingimustel või suisa tasuta.

Kas jäätmete ära andmine on Maailmakoristuspäeval tasuta?

Olenevalt omavalitsusest, ent täpsem info jäätmejaamade kohta ilmub maailmakoristus.ee lehele septembri alguseks.

Kas jäätmejaamad on valmis suuremaks koormuseks?

Jah, eks kõik annavad endast parima. Me oleme teavitanud kõiki kohalikke omavalitsusi ning suurem osa jäätmejaamadest on omavalitsuste hallata. On igati eelduspärane, ja me usume, et jäätmejaamad on selleks valmis.

Kas jäätmejaama saab prügi ära tuua ainult kindlad ja kokkulepitud inimesed/autod?

Olenevalt piirkonnast, täpsem info tuleb septembris.

Milline on koristusaktsioonis KOVi roll?

Kohalikul omavalitsusel on kandev roll. Kohalik omavalitsus on üks olulisim Maailmakoristuspäeva partner, kuna nemad toetavad koristuspäeva kogu praktilise poolega. Ehk et iga KOV tagab koristuspäeval nende territooriumilt kokku koristatud prügi vastuvõtu ja käitlemise. Teiseks on nemad äärmiselt vajalik infoallikas oluliste kriitiliste prügikohtade tuvastamisel, sest just nemad omavad kõige täpsemat infot kohaliku olukorra kohta.

Millist ressurssi ja vahendeid Maailmakoristuspäeva Eesti meeskonnal praegu vaja on?

Kõige olulisem on tulla koristama! Aga kes ei saa ise mingil põhjusel koristama tulla, ent soovib siiski Maailmakoristuspäeva edukat läbiviimist toetada, saab seda teha ka rahaliselt.

Vajalikud rekvisiidid:
Konto: Mittetulundusühing Let’s Do It World
IBAN: EE717700771003960366
Selgitus: Maailmakoristuspäev Eestis

Sul on veel küsimusi? Küsi julgelt!

info@maailmakoristus.ee