EESTI KORISTUSE SORTEERIMISJUHEND

Jäätmeid sorteerime liigiti. See on äärmiselt oluline, et võimalikult palju Maailmakoristuspäeval kogutud jäätmetest jõuaksid ümbertöötlusse. Lisaks on meil suur palve – palun kogu suitsukonid eraldi, et saaksite nende hulka pärast koristamist paremini hinnata. Jäätmete korjamisel on vaja alati kasutada kindaid.

JÄÄTMELIIGID

OHTLIKUD JÄÄTMED

Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad kemikaalid ja värvid ning nende pakendid, aerosoolpudelid, patareid ja akud, lambipirnid, ravimid, süstlad, elektroonikaseadmed ning nende komponendid, eterniit.

Ohtlike jäätmete kogumisel tuleb jälgida, et nende kogumisega tegeleks ainult täiskasvanud inimesed. Vältige naha kokkupuudet ohtlike jäätmetega. Kemikaalid koguge koos taaraga, ärge kallake midagi purgist-kanistrist välja. Ärge kallake ohtlikke jäätmeid omavahel kokku. 

JOOGIPAKEND, TAARA

Sellesse jäätmeliiki kuuluvad klaasist, plastist ja metallist joogipakendid, sh pandimärgiga taara. Kui leiad metsast katkised pudelid-purgid pane need segajäätmete hulka.

SEGAJÄÄTMED JA MUU

Kõik ülejäänud jäätmed, mis ei mahu eelnevalt nimetatud liikide hulka, sealhulgas tekstiil, rõivad ja jalanõud, klaasikillud, väiksemad ehitusjäätmed, plastesemed, värvitud-lakitud puit.

VANAMETALL

Metallist esemed, metallitükid, kaablid, metallist elektrooniseadmete korpused, kust sisu on ära võetud.

MÖÖBEL, SUURJÄÄTMED

Kui koristuskohas on suuri või raskeid mööbliesemeid või ehitusjäätmeid (mis ei mahu kottidesse), tuleb need jätta kogumiskohas eraldi hunnikusse. 

REHVID

Rehvid tuleb koguda eraldi hunnikusse, sh suuremad rehvitükid.

ISIKLIKUD DOKUMENDID JM EBATAVALISED LEIUD

Kui prügi hulgas paistab isiklikke dokumente, tee hunnikust pilt enne koristamist. Samuti pildista leiu asukoht, mida on foto järgi lihtsam leida. Ebatavaliste leidude kohta loe täpsemalt SIIT.

 —————————————————————

JÄTA OMA KOHALE!

Kuigi soovime loodust jäätmetest võimalikult hästi puhasta, ei ole vaja kõiki jäätmeid kokku koguda. Kindlasti tuleb maha jätta biolagunevad jäätmed (puulehed, õunad, oksad jms). Kui sa leiad neid kilekotti pakituna, tuleb need kotist välja raputada ja jätta loodusesse kõdunema. Ära viime vaid kilekoti, kuhu need olid pakitud. Ka ei tuleks ära viia värvimata-lakkimata puitu ning kive ja telliseid.