Ohutus

Koristustalgutel on oluline pöörata tähelepanu ohutusele! Kõige tähtsam on enda, talguliste ja keskkonna heaolu. Ehkki kõik osalejad on sel päeval koristamas vabatahtlikult ja ühtlasi ka enda vastutusel, tuleb ohtlike olukordade ennetamiseks koristustööde ohutus eelnevalt läbi mõelda ja tutvustada ka kõigile talgulistele.

 

OHUTUSJUHIS TALGULISELE

Aitäh, et oled tulemas Maailmakoristuspäevale! Sinu panus on väga oluline Eestimaa puhtamaks saamisel ja täname Sind selle eest!

Koristustalgutel on aga kõige tähtsam enda, kaastalguliste ja keskkonna heaolu. Kuid pea meeles, ehkki talgulised on sel päeval koristamas vabatahtlikult, osaled seal enda vastutusel.

Seepärast pakume teile mõned kasulikud nõuanded.

— SOBIV RIIETUS

Ohutuks koristamiseks on mõistlik kanda töökindaid, kinniseid jalanõusid ning ilmaoludele ja koristuspiirkonnale vastavaid riideid.

— ISIKLIK TALGUKOTT

Paki kaasa joogivesi, midagi söögipoolist ja endale vajalikud esmaabivahendid / isiklikud ravimid (näiteks: plaastrid, valuvaigisti, allergiarohi).

— OLULISED KONTAKTID

Võta kaasa täislaetud akuga mobiiltelefon ja märgi üles selleks päevaks vajalikud kontaktnumbrid:

– Talgujuht: NIMI ………………………………… TELEFON …………………………………
– Abi kutsumiseks hädaabinumber 112.
– Tutvu ka koristusalaga, et tead hästi, kuhu lähed.

 

 

TÖÖOHUTUS on koristustööde ajal esmatähtis! Kui leiate midagi ohtlikku või tekib ohuolukord, jätke töö pooleli.  

– Töötage vähemalt paarikaupa. Nii on vajadusel kaastalguliste abi ja toetus kohe lähedal.
Kandke kindaid kogu koristustöö vältel.
Jooge regulaarselt vett ja tehke puhkepause!
Ettevaatlik tuleb olla suurte raskuste või teravate esemete tõstmisel. Prügi seas võib olla väga ootamatuid asju.
Ärge puutuge tundmatuid esemeid, ohtlikke kemikaale ega lõhkekehi! Märgistage leid, teavitage sellest numbril 112 ja täitke saadud juhiseid. Hoiatage ka läheduses viibivaid inimesi!
Ohtlike jäätmete korjamisel tuleb jälgida, kas need ei leki, et ei tekiks kokkupuudet nahaga, riietega või sissehingamist ning need tuleb korjata eraldi märgistatud kottidesse (nt vanad akud, patareid, süstlad, õlikanistrid, lambipirnid, asbest jms). Selliseid jäätmeid tohivad korjata vaid täiskasvanud.
Lapsevanemad peavad oma lastel silma peal hoidma!
Igapäevased ohutusreegleid tuleb järgida ka koristustööde ajal – veeohutus, liiklusohutus, tuleohutus.

 

 

OHUTUSJUHIS TALGUJUHILE

 

ETTEVALMISTUS KORISTUSPÄEVAKS

TUTVU PÕHJALIKULT OMA KORISTUSALAGA ja veendu, et ka sinu talgulised teaksid:

– Piirkonna võimalikult täpset asukohta (aadress või koordinaadid). See on oluline, kui teil on vaja endale abi kutsuda.
Piirkonna võimalikke ohuallikaid, nt sügavad veekogud, ohtlikud kaevud, järsud kallakud, elektriliinid, torujuhtmed, liiklussõlmed jms. Vältige nendesse kohtadesse minemist.

— ESMAABI

Paki kaasa esmaabivahendid (side, plaastrid, desifinseeriv aine, kaitsekindad, valuvaigisti, üldine allergiarohi) ja veendu, et koristusmeeskonnas on vähemalt üks liige, kes oskab anda esmaabi. Hea, kui talgulistel on enda jaoks vajalikud esmaabivahendid/isiklikud ravimid kaasas.

— SOBIV RIIETUS

Ohutuks koristamiseks on mõistlik kanda kindaid, kinniseid jalanõusid ning ilmaoludele ja koristuspiirkonnale vastavaid riideid. Jälgi ilmateadet ja anna talgulistele teada eesootavatest ilmaoludest ja selleks sobiva riietuse ettevalmistusest.

— OLE KÄTTESAADAV

Kindlasti peab kaasas olema täislaetud akuga mobiiltelefon. Olulised telefoninumbrid / kontaktid selleks päevaks:

– Hädaabinumber 112
Maailmakoristuspäeva sinu maakonna koordinaatori kontaktid:

NIMI ………………………………………   TELEFON ………………………………………

Talguliste nimed ja telefoninumbrid.
Mõtle läbi, kuidas abi kutsudes selgitada oma asukohta. Vajadusel saad kasutada päästeauto teekonna juhendit. Leiad selle SIIT.
Maailmakoristuspäeva kriisitelefon +372 57 400 000, et edastada infot tõsistest kriisiolukordadest ja vajadusel küsida nõu. NB! Maailmakoristuspäeva kriisitelefon ei asenda hädaabinumbrit! See on mõeldud info edastamiseks kriitilistest olukordadest ning vajadusel nõu saamiseks, kuidas koristuspäeval olukorra järgselt toimida.

 

 

OHUTUS KORISTUSTÖÖDE AJAL

TÖÖOHUTUS on koristustööde ajal esmatähtis! Kui leiate midagi ohtlikku või tekib ohuolukord, jätke töö pooleli.  

– Töötage vähemalt paarikaupa. Nii on vajadusel kaastalguliste abi ja toetus kohe lähedal.
Kandke kindaid kogu koristustöö vältel.
Jooge regulaarselt vett ja tehke puhkepause!
Ettevaatlik tuleb olla suurte raskuste või teravate esemete tõstmisel. Prügi seas võib olla väga ootamatuid asju.
Ärge puutuge tundmatuid esemeid, ohtlikke kemikaale ega lõhkekehi! Märgistage leid, teavitage sellest numbril 112 ja täitke saadud juhiseid. Hoiatage ka läheduses viibivaid inimesi!
Ohtlike jäätmete korjamisel tuleb jälgida, kas need ei leki, et ei tekiks kokkupuudet nahaga, riietega või sissehingamist ning need tuleb korjata eraldi märgistatud kottidesse (nt vanad akud, patareid, süstlad, õlikanistrid, lambipirnid, asbest jms). Selliseid jäätmeid tohivad korjata vaid täiskasvanud. Kuhu jäätmed edasi toimetada, vaata www.kuhuviia.ee.
Lapsevanemad peavad oma lastel silma peal hoidma!
Igapäevased ohutusreegleid tuleb järgida ka koristustööde ajal – veeohutus, liiklusohutus, tuleohutus.

 

 

TEGUTSEMINE KRIISI VÕI ÕNNETUSE KORRAL

SUHTUGE TÕSISELT kõikidesse sündmustesse, mis ohustavad inimeste elu ja ohutust või puhast keskkonda! MIDA TEHA ootamatus ohuolukorras:

1. Peata koristustööd.
2. Säilita rahu ja taga enda ohutus.
3. Otsusta, kas saad olukorra iseseisvalt lahendada või vajad abi.
4. Anna ohutusalaseid juhiseid ka teistele ning ära pane kedagi ohtu.

 

HELISTAGE HÄDAABINUMBRILE 112, kui kellegi elu või tervis on ohus ja vajad kiiret abi.

1. Helistades hädaabinumbrile, ütle kohe alguses, mis juhtus ja kas keegi on saanud viga.
2. Kuula päästekorraldaja küsimusi ning vasta neile täpselt ja lühidalt (sh asukoht ja info vigastatutest). Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud asjaolud on välja selgitatud.
3. Kui abi on kutsutud ja abi on saadud, teavita juhtunust Maailmakoristuspäeva kriisitelefonil +372 57 400 000. Anname nõu, kuidas edasi tegutseda.

 

ANNA ESMAABI, kui see on vajalik! Kui sinu esmaabi andmise oskused on ebapiisavad, siis juhendatakse sind vajaduse korral hädaabinumbril 112 ning anna endast abistamisel parim.

1. Veendu enda ja kannatanu ohutuses. Kutsu teisi inimesi endale appi.
2. Alusta kiiresti elupäästva esmaabiga. Vigastused, mis vajavad kohest esmaabi: teadvusetus, südameseiskumine, verejooks, põletus, luumurd, mürgistus.

 

 

SOOVITUSED ESMAABI ANDMISEKS

PÄÄSTEAUTO TEEKOND