Juhendid ja oluline info

Enne koristamist palun tutvu  juhenditega!

Kuidas Maailmakoristuspäeval kogutavat prügi sorteerida?

Jäätmeid sorteerime liigiti. See on äärmiselt oluline, et võimalikult palju Maailmakoristuspäeval kogutud jäätmetest jõuaksid ümbertöötlusse. Jäätmete korjamisel on vaja alati kasutada kindaid.

Kuidas ohutult koristada?

Koristustalgutel on oluline pöörata tähelepanu ohutusele! Kõige tähtsam on enda, talguliste ja keskkonna heaolu. Ehkki kõik osalejad on sel päeval koristamas vabatahtlikult ja ühtlasi ka enda vastutusel, tuleb ohtlike olukordade ennetamiseks koristustööde ohutus eelnevalt läbi mõelda ja tutvustada ka kõigile talgulistele.

Mida teha ootamatutes olukordades?

Maailmakoristuspäeva käigus võib lisaks prügile sattuda veel igasugu ootamatutele leidudele. Siit leiadki juhise, kuidas selliste leidude puhul käituda.

Kuidas anda esmaabi levinumate koristusõnnetuste korral?

Siit leiad veel vastuseid kõikvõimalikele Maailmakoristuspäeva kohta tekkivatele küsimustele.