Enne koristamist palun tutvu  juhenditega!

Kuidas Maailmakoristuspäeval kogutavat prügi sorteerida?

Jäätmeid sorteerime liigiti. See on äärmiselt oluline, et võimalikult palju Maailmakoristuspäeval kogutud jäätmetest jõuaksid ümbertöötlusse. Jäätmete korjamisel on vaja alati kasutada kindaid. Lisaks on meil suur palve – palun kogu suitsukonid eraldi, et saaksite nende hulka pärast koristamist paremini hinnata.

Kuhu kokku korjatud prügi panna?

Kohalikud omavalitsused soovitavad kasutada väikeprügi jaoks avalikke prügikonteinereid, nende täitumisel palume panna kotid suletuna prügikonteineri kõrvale. Koristades maantee ääri või riigimetsa, võta pärast koristust täpsed prügikottide kogumiskoha koordinaadid ning edasta need Maailmakoristuspäeva tagasiside vormi kaudu koristuspäeva korraldajatele.

Kuidas ohutult koristada?

Koristustalgutel on oluline pöörata tähelepanu ohutusele! Kõige tähtsam on enda, talguliste ja keskkonna heaolu. Ehkki kõik osalejad on sel päeval koristamas vabatahtlikult ja ühtlasi ka enda vastutusel, tuleb ohtlike olukordade ennetamiseks koristustööde ohutus eelnevalt läbi mõelda ja tutvustada ka kõigile talgulistele.

Mida teha ootamatutes olukordades?

Maailmakoristuspäeva käigus võib lisaks prügile sattuda veel igasugu ootamatutele leidudele. Siit leiadki juhise, kuidas selliste leidude puhul käituda.

Kuidas anda esmaabi levinumate koristusõnnetuste korral?

 

Siit leiad veel vastuseid kõikvõimalikele Maailmakoristuspäeva kohta tekkivatele küsimustele.