Talgujuhi tegevuskava - Maailmakoristuspäev

Talgujuhi tegevuskava

 

Maailmakoristuspäeva talgujuhi tegevused jagunevad eeltöödeks enne koristuspäeva ning tegevuste korraldamiseks ja juhtimiseks koristuspäeva ajal. Kokku on tööde maht eeldatavasti 8-9 tundi (ettevalmistus eelnevatel päevadel + koristuspäev ise). Eestimaa loodus on sulle selle panuse eest lõpmata tänulik!

OLULINE – ISE ALGATATUD KORISTUSTALGUD

Palun võta arvesse, et kui registreerisid maailmakoristus.ee lehel oma talgu (joonistasid ise maha piirkonna), siis sellisel juhul on jäätmete äraveo korraldus ja sellega seotud kulud vaja kanda koristustalgu korraldajal (või maaomanikul/sponsoril, kui talgu korraldajal on vastav kokkulepe). Maailmakoristuspäev keskselt sellistest talgukohtades jäätmete äravedu ei korralda ega äraveoks kokkuleppeid ei sõlmi, samuti palume teil korraldada koristuskohta enda prügikotid.

 

1. TOO ÄRA SINU KORISTUSTALGULE MÄÄRATUD PRÜGIKOTID

Sinu koristusalale ette nähtud prügikotid saadame piirkondlikku COOPi kauplusesse. Saadame e-kirjaga info, millisest poest kotid koodi alusel kätte saad.

Soovitame kottidele järele minna autoga, kuna pakid on mõõtmetelt üpris suured. Pane tähele, et kotid saab kätte ühest konkreetsest kauplusest, mis e-kirjas märgitud, mitte igast COOPi poest. Selleks, et koormaksime keskkonda võimalikult vähe, on vastupidavamad segajäätme kotid taaskasutuses ehk võivad olla mõnevõrra määrdunud.

PS! Kui oled maailmakoristus.ee registreerimislehele ise algatanud oma talgu, siis paraku me kotte pakkuda ei saa. Palun lähtuge kottide valikul meie poolt soovitatud sorteerimiskategooriatest.

 

2. VAATA KORISTUSALA ÜLE, TÄIENDA TALGU KIRJELDUST

Koristusala loomise aluseks on prügikaart, mis on tekkinud World Cleanup äpis kaardistatud prügipunktide ümber. Palun külasta koristustalgu kohta hiljemalt üks nädal enne koristuspäeva. Veendu, et prügikogused seal on enam vähem vastavuses registreerimisrakenduses tooduga ning vali välja talgulistega kohtumise ning kogutud prügi ladestamise koht.

 

3. PÄRAST KORISTUSTÖÖ KÜLASTUST TEE JÄRGNEVAT:

— Vajadusel muuda registreerimisrakenduses vajalike koristajate arvu (kui prügi kogused on kasvanud-vähenenud). Ligikaudne soovituslik arvutuskäis: ühe kuupmeetri jäätmete (kärutäis, 1x1x1 m) koristamiseks võiks arvestada u 5 inimest.

— Lisa koristustalgu kirjeldusse täpsustus, kus toimub talgulistega kohumine (ja kuhu saab jätta autod). Lisa vajadusel kirjeldusse ka soovitus töövahendite kaasavõtmiseks (nt kindad, käru, labidad vms).

— Kui sa ei plaani talgulisi ise vee ja kinnastega varustada, jäta kirjeldusse kindlasti alles soovitus võtta kaasa oma kindad ning joogivesi (eelistatult taaskasutatavas pudelis).

— Otsuta koht, kuhu prügi kogute. Seejuures peaks jäätmed asuma jäätmeveomasinatele ligipääsetavas kohas (ehk tee lähedal), samas paigutatud viisil, et see ei takistaks liiklust.

 

PS! Kui oled talgujuht tänu sellele, et olete terve koristusala nn broneerinud organisatsiooni, seltsi või sõpruskonnana ja plaanite minna koristama muul päeval kui 15.09, märkige palun õige kuupäev talgukirjeldusse.

 

4. LOE LÄBI JUHENDID

Maailmakoristuspäeva kodulehel on avaldatud juhendid, mis teevad koristuse korraldamise lihtsamaks ning mis on äärmiselt olulised läbi lugeda.

Juhenditest saadud info põhjal teed sa teistele talgulistele 15 septembri hommikul koolituse, et kõik koristustalgul osalejad infot ühtemoodi mõistaks.

Juhendid leiad siit:

Jäätmete sorteerimise juhend: http://www.maailmakoristus.ee/sorteerimisjuhend/

Ohutus: http://www.maailmakoristus.ee/ohutus/

Esmaabi: http://www.maailmakoristus.ee/esmaabi/

Kahtlased ja ebatavalisel leiud: http://www.maailmakoristus.ee/ebatavalised-leiud/

 

5. KORISTUSPÄEVA ALGUS, TALGULISTE JUHENDAMINE

Palun saabu talgukohta soovitatavalt tund enne algust, võta kaasa prügikotid, vaata ala veelkord üle.

Kui sul on, võid kaasa võtta varuks töökindaid ning käru(sid) transpordi hõlbustamiseks.

Tervita koristusele tulijaid, aita luua head ja positiivset meeleolu.

Talgupäeva alguseks tutvusta koristajatele kõige olulisemat:

— ohutus (kõige olulisemad ohutusnõuded tuleks ükshaaval üle meenutada, sh kinnaste kandmine, liiklusohutus, ohtlike jäätmete ja teravate esemetega kokkupuude, lähkekeha kahtlused, surnukehade leidmine)

— sorteerimise loogika (tutvusta liike ning seda, mis sinna kuulub: näita koristajatele ka erinevaid kotitüüpe eri jäätmete kogumiseks)

 

6. KORISTUSPÄEVA KORRALDUS, TÖÖJAOTUS

Soovitame saata osalejad jäätmeid koguma kahe-kolmekaupa. Üks-kaks osalejat koguvad segajäätmeid, üks pakendeid ja ohtlikke jäätmeid. Lapsi palume ohtlikke jäätmeid mitte koguma panna.

Füüsiliselt tugevad koristajad tasub kohe saata suurjäätmeid / raskemaid esemeid välja tooma.

Soovitame jätta ühe abilise ka kogumispunkti/konteinerite juurde, et koristajad paneksid tema valvsa pilgu all oma jäätmekotid sorteeritult õigetesse asukohtadesse.

Hea sõna on alati abiks – soovita koristuse vahele inimestel ka puhata, juua vett, teha pilti. Sotsiaalmeedias jagamiseks kasutage hashtage #maailmakoristuspäev #worldcleanupday

 

7. KORISTUSPÄEVA LÕPETAMINE

Veendu koristuspäeva lõpul, et jäätmed on kogutud liigiti ning ei takista liiklust teedel. Samuti veendu, et kõik koristusel osalenud talgulised on koristusalalt väljunud, mitte metsa kaduma läinud.

Kui vähegi saad, võid raporteerida osalejate arvu ja kogutud jäätmete hulga ise Maailmakoristuspäeva registreerimisrakenduses Pointerplanner. Selleks on talgujuhile loodud seal vastav võimalus.

Talgupäeva lõpul (see võib juhtuda ka veidi enne või pärast talgupäeva ametlikku lõpuaega) helistame sulle Maailmakoristuspäeva staabist. Küsime vastuseid ennekõike järgnevatele küsimustele:

— mitu inimest koristusel osales

— kui suures koguses erinevaid jäätmeid kogusite

— mis olid unikaalseimad/huvitavam/ootamatumad leiud

— uurime üldist meeleolu

Kui sisestasid andmed juba Pointerplanneri kaudu, tuleb kõne veidi lühem ja räägime peamiselt leidudest ning emotsioonidest.

 

KORISTUSTALGU JUHT ON EESKUJU JA ABILINE

Koristustalgu juhina oled olulisim kontaktisik nii Maailmakoristuspäeva tiimile kui ka teistele talgulistele. Seepärast palun arvesta, et talgujuhiks registreerimisel muutub sinu telefoninumber talgu juures avalikuks ja ilmselt sellele ka helistatakse.

 

AITÄH!