KKK

KKK

Millal algab registreerumine koristama?

15. augustil.

Kuidas saab registreerida?

Registreerida saab läbi maailmakoristus.ee kodulehe. Alates 15. augustist leiab sealt registreerumise nupu/lingi, mis viib edasi registreerimisvormi juurde, kus saab ennast sobivasse kohta kirja panna.

Kas koristama minnes peab ennast registreerima?

Jah, absoluutselt! Kui sõber-sugulane-tuttav ei saa/oska ise registreerida, siis oleks hea ka tema kindlasti koos endaga ära registreerida. Nõnda on info kohale tulijate kohta täpsem ning koristust palju lihtsam planeerida.

Kuidas jagatakse vabatahtlikud koristustiimidesse?

Registreerimisplatvormil on välja toodud eelregistreeritud koristuspiirkonnad. Vabatahtlik saab ise valida punkti, kuhu ta koristama soovib minna. Samas saab koristama registreerida nii eraisikuna, organisatsioonina või miks mitte ka sõpruskonnana. Samuti on võimalus panna püsti oma koristusaktsioon (joonistada oma koristusala Eesti kaardile), ent sellisel juhul tuleb arvestada asjaoluga, et koristustalgu korraldaja peab ise organiseerima jäätmete äraveo. Infoteade selle kohta ilmub oma koristusaktsiooni märkides ka selgelt ekraanile.

Oma koristusaktsiooni luues on võimalik teha valik, et igaüks selle koristusega liituda ei saa. Sellist võimalust saab kasutada juhul, kui näiteks ettevõttel on soov kaasata vaid oma töötajad ja saata neile läbi platvormi otselink.

Esimene inimene, kes ennast mingisse koristuspunkti registreerib, märgitakse süsteemi poolt esialgu automaatselt koristuspunkti juhiks, ent koostöös maakondliku kooridnaatoriga on võimalik koristustalgu juhi roll kellelegi teisele edasi anda.

Kas igaüks võib luua ka oma koristustiimi ja valida endale koristuspiirkonna?

Jah, võib. Vaata eelmist küsimust.

Kuidas on korraldatud prügi äraviimine kohast, kus mõni grupp või organisatsioon on iseenda koristamisürituse loonud?

Ise peab organiseerima. Maakondlikult koordinaatorilt saab infot selle kohta, kas, kuhu ja kuidas saab prügi tema piirkonnas viia (mõnel juhul ka soodsamalt või suisa tasuta). Samuti leiab infot www.kuhuviia.ee kodulehelt.

Kes on maakondlikud koordinaatorid?

Hetkel pole maakondlikud koordinaatorid kõik veel kindlalt paigas. See selgub lähinädalate jooksul.

Kuidas nendega ühendust saab?

Täpsem kontaktinfo (e-mail ja telefon) tuleb kodulehele jooksvalt.

Mis on nende ülesanne?

Maakondlikul koordinaatoril on kolm peamist rolli. Nemad on kindlasti peamiseks kontaktiks kohaliku omavalitsuse ning sealse keskkonnaspetsialisti jaoks. Maakondlik koordinaator haldab infot selle kohta, kuhu on vaja minna prügi kaardistama ja koristama. Samuti aitavad maakondlikud koordinaatorid leida igale koristuspunktile talgujuhid. Kolmandaks jagavad nad vajalikku infot kohalikele inimestele/vabatahtlikele, kes soovivad tulla koristama või on muul viisil koristamisest huvitatud. Nemad aitavad leida vastuse kõigile oma piirkonna küsimustele (kaardistamine, juhendid, kotid, ohutus jne jne).

Millised on koristustalgu juhi ülesanded?

Koristustalgu juht on inimene, kes koristuspäeva eel tuleb ja võtab endale enda punktis vajaminevad prügikotid. Tema käes on kõikvõimalikud juhendmaterjalid, tema viib hommikul läbi vabatahtlike instruktaaži, tema haldab oma punkti koristust ning seda, et kõik sujuks päeva jooksul plaanipäraselt. Samuti on koristustalgu juht Maailmakoristuspäeva meeskonna põhikontakt selles konkreetses koristuspunktis. Tema omab ka pärast koristamist infot, kui palju inimesi tema punktis osales ning kuidas koristamine üleüldiselt läks. Samuti on tema ülesandeks koristatud jäätmete koguste hindamine ning sellekohase info edastamine Maailmakoristuspäeva staapi. Raporteerimist on võimalik teha ka otse läbi registreerimisplatvormi.

Milline on koristusmeeskonna ülesanne?

Koristaja tuleb hommikul õigeks ajaks kohale, kuulab tähelepanelikult ära talgujuhi instruktsiooni, peab kinni kõigist ohutusreeglitest, võtab koti ja hakkab koristama.

Mõnedes valdades, kus omavalitsus paneb prügikonteinerid välja kindlatesse kohtadesse, ootame vabatahtlikelt ka abi prügi transportimisel koristuspunktist konteinerini. See tähendab, et äärmiselt oodatud on ka need inimesed, kellel on võimalik panustada kärukonksuga auto ja/või järelhaagisega, millega metsast prügi konteinerini viia. Selline täpsem spetsiifiline vajaduste kaardistus saab paika augusti kuu jooksul.

Lisaks on iga konteineri juurde vaja koordinaatorit selleks, et inimesed ei hakkaks sinna oma kodudest kohale tooma aastakümnete jooksul kogunenud prügi. Konteinerikoordinaator suunab sellised prügitoojad viisakalt lähimasse jäätmejaama.

Millised töövahendid on koristustiimi juhi poolt korraldatud ja mida peab iga inimene ise kaasa võtma?

Prügikotid on tagatud Maailmakoristuspäeva koostööpartnerite poolt. Endal tuleks kaasa võtta töö tegemise kaitsevahendid (kindad/kummikud jms. ning maantee ääres koristades ka helkurvest) ning loomulikult vajalik joogivesi ja suupisted, et päeva jooksul ära ei nõrkeks. Ka tasub koopereeruda kohale sõitmisel.

Mis saab siis, kui koristamise käigus avastatakse ohtlikud jäätmed, nt lõhkekeha? Millised on juhised koristajatele?

Ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi. Staabis on olemas ka riskispetsialist, kes reageerib kõigile sellistele olukordadele/päringutele. Koristuspunkti juhid annavad hommikul kõigile vabatahtlikele info selle kohta, kuidas ohtlike jäätmete korral toimetada. Ja loomulikult – kui leiad lõhkekeha, ei tohi seda ise puutuda! Häirekeskuse telefon on 112.

Ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi spetsiaalse märgistusega kottidesse. Selliseid jäätmeid võivad koristada vaid täiskasvanud.

Kui suured on koristuspiirkonnad?

Esialgne info selgub täpsemalt 14. augustiks.

Mitu koristuspunkti tekib?

Esialgne info selgub täpsemalt 14. augustiks.

Kuidas välditakse olukorda, kus kümme inimest läheb kolme pudelit koristama?

Maailmakoristuspäeva kaardistamise administraator vaatab kaardistusrakenduses üle kõik kaardile märgitud punktid, sorteerib need ära ning kontrollib andmete kvaliteeti. Kaardile joonistatakse koristuspiirkonnad, kindlasti ei ole üheks koristuspunktiks vaid kolme pudeliga asukoht. Pürgikaardil on kõik piirkonnad sellised, kus prügi on palju. Iga punkti juurde on märgitud ka maksimaalne osalejate arv, kui palju oleks vaja konkreetse punkti koristamiseks abikäsi.

Kui kaua kestab kaardistamine?

Kaardistada võiks hiljemalt 26. augustini. Selleks ajaks peaks olema suurem osa punktidest kindlasti paigas. Loomulikult võib kaardistada ka pärast 26. augustit, ent neid punkte ei jõua me tõenäoliselt ära koristada. Küll aga on kõikvõimalike suurte prügipaikade info World Cleanup rakenduses äärmiselt teretulnud. Läbi rakenduse tekkinud prügikaart on aluseks globaalsele andmebaasile (Worl Waste Platform), mis koondab terve ilma prügi asukohad.

Kas ma saan pärast äpist kontrollida, kas minu märgitud prügi on ära koristatud?

Iga koristuspunkti talgujuht märgib muuhulgas regamisplatvormil pärast koristamist ära selle, kui palju prügi tema punktist ära koristati ning mis seis tema koristuspunktis pärast päeva jäi. Neile, kes seda ise mingil põhjusel ei tee, helistatakse kindlasti üle.

Pärast koristuspäeva jõuab koristatud punktide info esimesel võimalusel ringiga tagasi ka World Cleanup kaardistamisrakendusse, ent sellise info jõudmine kaardistusrakendusse võib võtta veidi rohkem aega.

Samuti on võimalus prügipunkti kaardistajal pärast punkti ära koristamist see äpis koristatuks märkida.

Kuidas jõuab prügi jäätmejaama?

Prügi jõudmise jäätmejaama korraldab maaomanik, kelle territooriumilt prügi koristati. Maailmakoristuspäeva suurimad partnerid on RMK, Maanteeamet ning kõik kohalikud omavalitsused, kes korraldavad jäätmete äraveo. Eramaal koristust korraldades tuleb äravedu korraldada maaomanikul endal.

Kas jäätmete ära andmine on 15.09 tasuta?

Olenevalt omavalitsusest, aga pigem mitte. Hetkeseisuga võtavad tasuta vastu Antsla, Tõrva, Mustvee, Põhja-Pärnumaa vald. Kogu täpsema info prügi ära andmise kohta konkreetses maakonnas saab maakondlikult koordinaatorilt.

Kas jäätmejaamad on valmis suuremaks koormuseks?

Jah, eks kõik annavad endast parima. Me oleme teavitanud kõiki kohalikke omavalitsusi ning suurem osa jäätmejaamadest on omavalitsuste hallata. On igati eelduspärane, ja me usume, et jäätmejaamad on selleks valmis.

Kas jäätmejaama saab prügi ära tuua ainult kindlad ja kokkulepitud inimesed/autod?

Olenevalt piirkonnast, täpsem info maakondlikult koordinaatorilt.

Milline on koristusaktsioonis KOVi roll?

Kohalikul omavalitsusel on kandev roll. Kohjalik omavalitsus on üks olulisim Maailmakoristuspäeva partner, kuna nemad toetavad koristuspäeva kogu praktilise poolega. Ehk et iga KOV tagab koristuspäeval nende territooriumilt kokku koristatud prügi äraveo ja käitlemise. Teiseks on nemad äärmiselt vajalik infoallikas oluliste kriitiliste prügikohtade tuvastamisel, sest just nemad omavad kõige täpsemat infot kohaliku olukorra kohta.

Millist ressurssi ja vahendeid Maailmakoristuspäeva Eesti meeskonnal praegu veel vaja on?

Kõige kriitilisem on leida võimalikult kiiresti puuduolevad maakondlikud koordinaatorid. Hetkel on koordinaator puudu veel Tallinnas, Harjumaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Valgamaal, Võrumaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal ning Ida-Virumaal.

Samuti on puudu (suurusjärk 75000) tugevaid prügikotte, kollaseid pakendikotte ning spetsiaalseid ohtlike jäätmete kotte.

Kellel seisab maja ees haagis või kärukonksuga auto, andku ennast kindlasti üles enda maakondlikule koordinaatorile.

Kes ei saa ise mingil põhjusel koristama tulla, ent soovib siiski Maailmakoristuspäeva edukat läbiviimist toetada, saab seda teha ka rahaliselt.

Vajalikud rekvisiidid:

Konto: MTÜ JCI Go Koda
IBAN: EE857700771000824104
Selgitus: Maailmakoristuspäev

Sul on veel küsimusi? Küsi julgelt!

info@maailmakoristus.ee