Korduma kippuvad küsimused - Maailmakoristuspäev

Korduma kippuvad küsimused

Tutvu juhenditega!

Kuidas Maailmakoristuspäeval kogutavat prügi sorteerida?
Kuidas ohutult koristada?
Mida teha ebatavaliste, kahtlaste leidudega?
Kuidas anda esmaabi levinumate koristusõnnetuste korral?
Talgujuhi tegevuskava – mida peab talgujuht tegema?

Kuidas saab registreerida?

Registreerida saab alates 15. augustist läbi maailmakoristus.ee kodulehe, kus registreerimisnupule vajutades jõuad Pointerplanneri rakendusse, kus saad kaardivaates teha valiku, millisesse asukohta koristustalgule minna.

Kas koristama minnes peab ennast registreerima?

Jah, absoluutselt! Kui sõber-sugulane-tuttav ei saa/oska ise registreerida, siis oleks hea ka tema kindlasti koos endaga ära registreerida. Nõnda on info kohale tulijate kohta täpsem ning koristust palju lihtsam planeerida.

Kuidas jagatakse vabatahtlikud koristustiimidesse?

Registreerimisplatvormil on välja toodud eelregistreeritud koristuspiirkonnad. Vabatahtlik saab ise valida punkti, kuhu ta koristama soovib minna. Samas saab koristama registreerida nii eraisikuna, organisatsioonina või miks mitte ka sõpruskonnana. Samuti on võimalus panna püsti oma koristusaktsioon (joonistada oma koristusala Eesti kaardile), ent sellisel juhul tuleb arvestada asjaoluga, et koristustalgu korraldaja peab ise organiseerima jäätmete äraveo. Infoteade selle kohta ilmub oma koristusaktsiooni märkides ka selgelt ekraanile.

Oma koristusaktsiooni luues on võimalik teha valik, et igaüks selle koristusega liituda ei saa. Sellist võimalust saab kasutada juhul, kui näiteks ettevõttel on soov kaasata vaid oma töötajad ja saata neile läbi platvormi otselink.

Esimene inimene, kes ennast mingisse koristuspunkti registreerib, märgitakse süsteemi poolt esialgu automaatselt koristuspunkti juhiks, ent koostöös maakondliku kooridnaatoriga on võimalik koristustalgu juhi roll kellelegi teisele edasi anda.

Kas igaüks võib luua ka oma koristustiimi ja valida endale koristuspiirkonna?

Jah, võib. Vaata eelmist küsimust.

Kuidas on korraldatud prügi äraviimine kohast, kus mõni grupp või organisatsioon on iseenda koristamisürituse loonud?

Ise peab organiseerima. Maakondlikult koordinaatorilt saab infot selle kohta, kas, kuhu ja kuidas saab prügi tema piirkonnas viia (mõnel juhul ka soodsamalt või suisa tasuta). Samuti leiab infot www.kuhuviia.ee kodulehelt.

Kes on maakondlikud koordinaatorid? Kuidas nendega ühendust saab?

Maakondlike koordinaatorite nimed ja e-posti aadressid leiab meie kodulehelt kontaktide alt.

Mis on nende ülesanne?

Maakondlikul koordinaatoril on kolm peamist rolli. Nemad on kindlasti peamiseks kontaktiks kohaliku omavalitsuse ning sealse keskkonnaspetsialisti jaoks. Maakondlik koordinaator haldab infot selle kohta, kuhu on vaja minna prügi kaardistama ja koristama. Samuti aitavad maakondlikud koordinaatorid leida igale koristuspunktile talgujuhid. Kolmandaks jagavad nad vajalikku infot kohalikele inimestele/vabatahtlikele, kes soovivad tulla koristama või on muul viisil koristamisest huvitatud. Nemad aitavad leida vastuse kõigile oma piirkonna küsimustele (kaardistamine, juhendid, kotid, ohutus jne jne).

Millised on koristustalgu juhi ülesanded?

Koristustalgu juht on inimene, kes koristuspäeva eel tuleb ja võtab endale enda punktis vajaminevad prügikotid. Tema käes on kõikvõimalikud juhendmaterjalid, tema viib hommikul läbi vabatahtlike instruktaaži, tema haldab oma punkti koristust ning seda, et kõik sujuks päeva jooksul plaanipäraselt. Samuti on koristustalgu juht Maailmakoristuspäeva meeskonna põhikontakt selles konkreetses koristuspunktis. Tema omab ka pärast koristamist infot, kui palju inimesi tema punktis osales ning kuidas koristamine üleüldiselt läks. Samuti on tema ülesandeks koristatud jäätmete koguste hindamine ning sellekohase info edastamine Maailmakoristuspäeva staapi. Raporteerimist on võimalik teha ka otse läbi registreerimisplatvormi.

Kui soovid hakata koristustalgu juhiks – registreeri end talgujuhina ja tutvu talgujuhi tegevuskavaga!

Milline on koristusmeeskonna ülesanne?

Koristaja tuleb hommikul õigeks ajaks kohale, kuulab tähelepanelikult ära talgujuhi instruktsiooni, peab kinni kõigist ohutusreeglitest, võtab koti ja hakkab koristama.

Mõnedes valdades, kus omavalitsus paneb prügikonteinerid välja kindlatesse kohtadesse, ootame vabatahtlikelt ka abi prügi transportimisel koristuspunktist konteinerini. See tähendab, et äärmiselt oodatud on ka need inimesed, kellel on võimalik panustada kärukonksuga auto ja/või järelhaagisega, millega metsast prügi konteinerini viia. Selline täpsem spetsiifiline vajaduste kaardistus saab paika augusti kuu jooksul.

Lisaks on iga konteineri juurde vaja koordinaatorit selleks, et inimesed ei hakkaks sinna oma kodudest kohale tooma aastakümnete jooksul kogunenud prügi. Konteinerikoordinaator suunab sellised prügitoojad viisakalt lähimasse jäätmejaama. Tutvu ka ülalpool viidatud ohutusjuhenditega.

Millised töövahendid on koristustiimi juhi poolt korraldatud ja mida peab iga inimene ise kaasa võtma?

Prügikotid on tagatud koostööpartnerite poolt Maailmakoristuspäeva algatatud talgutele. Endal tuleks kaasa võtta töö tegemise kaitsevahendid (kindad/kummikud jms. ning maantee ääres koristades ka helkurvest) ning loomulikult vajalik joogivesi (soovitatavalt taaskasutatavas pudelis) ja suupisted, et päeva jooksul ära ei nõrkeks. Ka tasub koopereeruda kohale sõitmisel.

Enda algatatud koristustalgutele me paraku prügikotte eraldada ilmselt ei saa, kuid vastava soovi võib edastada talgud@maailmakoristus.ee ja püüame võimalikult paljudele talgukorraldajatele vastu tulla.

Mis saab siis, kui koristamise käigus avastatakse ohtlikud jäätmed, nt lõhkekeha? Millised on juhised koristajatele?

Ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi. Staabis on olemas ka riskispetsialist, kes reageerib kõigile sellistele olukordadele/päringutele. Koristuspunkti juhid annavad hommikul kõigile vabatahtlikele info selle kohta, kuidas ohtlike jäätmete korral toimetada. Ja loomulikult – kui leiad lõhkekeha, ei tohi seda ise puutuda! Häirekeskuse telefon on 112.

Ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi spetsiaalse märgistusega kottidesse. Selliseid jäätmeid võivad koristada vaid täiskasvanud. Tutvu ka ülalpool viidatud juhenditega.

Mida teha siis, kui leiuks on laip või tõenäoliselt inimkeha osa (luustik, üksik luu)?

Helista 112 ning anna leiust teada. Piira ala lindiga, et vajadusel oleks võimalik tuvastada jälgi, mis asuvad leiu lähiümbruses. Tutvu ka ülalpool viidatud juhenditega.

Mida teha siis, kui leiad paberid ja dokumendid, millel on näha inimeste nimesid, delikaatseid andmeid?

Tee leiukohast pilt ning pane need nimelised paberid ja dokumendid eraldi kotti. Prügi võib prügikastist erinevatesse kohtadesse sattuda juhuslikult (näiteks tuul kandis) või tahtlikult. Tahtlikult prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse viimine on karistatav tegevus. Leiust tuleb teavitada Keskkonnainspektsiooni või kohalikku piirkonnakonstaablit, kes saavad ühiselt asjaolud välja selgitada. Kindlasti ei soovita andmetega infot jagada sotsiaalmeedias. Ei ole ju selge, kas paberitel oleva nimega isik on teadlik sellest, kuhu on tema prügi sattunud ning delikaatsete andmete jagamine on seadusega keelatud tegevus. Tutvu ka ülalpool viidatud juhenditega.

Mida teha, kui leiad eseme, millel on väärtus ja mida keegi võib tagasi soovida saada?

Leitud esemed, mida omanik võib tagasi soovida, on näiteks jalgratas, mobiiltelefon, tööriist või mõni muu väärtusega ese, mille inimene võis kaotada või mis võis varavastase süüteo tulemusena metsa alla sattuda. Leitud esemed, mille väärtus ületab 50 eurot saab toimetada lähimasse jaoskonda. Leiud sisestatakse avalikku andmebaasi, mida saab jälgida siit. Leiu omastamine omakasu eesmärgil on karistatav tegevus. Kui leitud eseme omanikku ühe aasta jooksul ei leita, siis tegeleb selle realiseerimise või hävitamisega edasi kohalik omavalitsus. Väiksema väärtusega leiu võib enda kätte jätta juhul, kui tagatakse selle säilimine aasta jooksul ning tehakse endast olenevalt kõik, et omanik välja selgitada. Kui omanik ei selgu, siis on õigus antud ese leidjal endale jätta. Tutvu ka ülalpool viidatud ohutusjuhenditega.

Mida teha siis, kui talgukoht piirneb tee või ristmikuga, kus võib olla liiklejaid?

Talgukoha liiklusohutuse eest vastutab talgukoha juht. Teega piirneval alal on soovitav osalejatel enda ohutuse tagamiseks kanda helkurveste. Tihedama liiklusega ala lähedal võib vajadusel võtta eelnevalt ühendust lähima politseijaoskonnaga ning küsida sealt turvalisust puudutavaid soovitusi. Seda kindlasti juhul, kui on teada, et osalejate pargitud sõidukid võivad segada tavapärast liikluskulgu või kui on vaja ajutiselt sulgeda ligipääs mõnele teele. Liiklustorbikute ja hoiatuslintide kasutamist tasub talgujuhil kaaluda  talgupäeva planeerides.

Kui suured on koristuspiirkonnad?

Koristuspiirkondade suurus sõltub ennekõike prügipunktide hulgast antud alal ning ka kaardistatud prügipunktide arvust. Üldjuhul sisaldab üks koristuspiirkond mitut kaardistatud prügipunkti.

Mitu koristuspunkti tekib?

Koristuspunktide täpne arvu on pidevas muutumises, sest lisaks Maailmakoristuspäeva algatatud talgutele lisandub ka maaomanike, talgujuhtide, aktiivsete inimeste endi poolt algatatud talguid.

Kuidas välditakse olukorda, kus kümme inimest läheb kolme pudelit koristama?

Maailmakoristuspäeva kaardistamise administraator vaatab kaardistusrakenduses üle kõik kaardile märgitud punktid, sorteerib need ära ning kontrollib andmete kvaliteeti. Kaardile joonistatakse koristuspiirkonnad, kindlasti ei ole üheks koristuspunktiks vaid kolme pudeliga asukoht. Pürgikaardil on kõik piirkonnad sellised, kus prügi on palju. Iga punkti juurde on märgitud ka maksimaalne osalejate arv, kui palju oleks vaja konkreetse punkti koristamiseks abikäsi.

Kui kaua kestab kaardistamine?

Kaardistamine lõppes 2. septembril. World Cleanup rakendus on jätkuvalt töökorras ning kasutatav ja julgustame prügi jätkuvalt kaardistama. Pärast 2. septembrit kaardistatud punktid ei jõua siiski talgutena meie registreerimisrakendusse, kuid seda infot kasutatakse statistikas ning see on aluseks ka maaomanikele hiljem prügiste kohtade leidmiseks. Läbi kaardistamisrakenduse tekkinud prügikaart on aluseks globaalsele andmebaasile (Worl Waste Platform), mis koondab terve ilma prügi asukohad.

Kas ma saan pärast äpist kontrollida, kas minu märgitud prügi on ära koristatud?

Iga koristuspunkti talgujuht märgib muuhulgas regamisplatvormil pärast koristamist ära selle, kui palju prügi tema punktist ära koristati ning mis seis tema koristuspunktis pärast päeva jäi. Neile, kes seda ise mingil põhjusel ei tee, helistatakse kindlasti üle.

Pärast koristuspäeva jõuab koristatud punktide info esimesel võimalusel ringiga tagasi ka World Cleanup kaardistamisrakendusse, ent sellise info jõudmine kaardistusrakendusse võib võtta veidi rohkem aega.

Samuti on võimalus prügipunkti kaardistajal pärast punkti ära koristamist see äpis koristatuks märkida.

Kuidas jõuab prügi jäätmejaama?

Prügi jõudmise jäätmejaama korraldab maaomanik, kelle territooriumilt prügi koristati. Maailmakoristuspäeva suurimad partnerid on RMK, Maanteeamet ning kõik kohalikud omavalitsused, kes korraldavad jäätmete äraveo. Eramaal koristust korraldades tuleb äravedu korraldada maaomanikul endal.

Kas jäätmete ära andmine on 15.09 tasuta?

Olenevalt omavalitsusest, aga pigem mitte. Hetkeseisuga võtavad tasuta vastu Antsla, Tõrva, Mustvee, Põhja-Pärnumaa vald. Kogu täpsema info prügi ära andmise kohta konkreetses maakonnas saab maakondlikult koordinaatorilt.

Kas jäätmejaamad on valmis suuremaks koormuseks?

Jah, eks kõik annavad endast parima. Me oleme teavitanud kõiki kohalikke omavalitsusi ning suurem osa jäätmejaamadest on omavalitsuste hallata. On igati eelduspärane, ja me usume, et jäätmejaamad on selleks valmis.

Kas jäätmejaama saab prügi ära tuua ainult kindlad ja kokkulepitud inimesed/autod?

Olenevalt piirkonnast, täpsem info maakondlikult koordinaatorilt.

Milline on koristusaktsioonis KOVi roll?

Kohalikul omavalitsusel on kandev roll. Kohalik omavalitsus on üks olulisim Maailmakoristuspäeva partner, kuna nemad toetavad koristuspäeva kogu praktilise poolega. Ehk et iga KOV tagab koristuspäeval nende territooriumilt kokku koristatud prügi äraveo ja käitlemise. Teiseks on nemad äärmiselt vajalik infoallikas oluliste kriitiliste prügikohtade tuvastamisel, sest just nemad omavad kõige täpsemat infot kohaliku olukorra kohta.

Millist ressurssi ja vahendeid Maailmakoristuspäeva Eesti meeskonnal praegu veel vaja on?

Kõige kriitilisem on leida võimalikult paljudesse koristuskohtadesse talgujuhid, kes oleksid valmis võtma eestvedaja rolli ning olema peamiseks kontaktisikuks meie ja koristajate vahel ning aitama koristuspäeval konkreetsel talgualal õnnestuda! Loe, millist panust talgujuhilt ootame.

Registreeru talgujuhiks meie registreerimisrakenduses või kui see ei õnnestu, saada soov koos eelistatud piirkonnaga talgud@maailmakoristus.ee aadressile.

Meil on veel kiiresti tarvis leida puuduolevad maakondlikud koordinaatorid. Hetkel on koordinaator puudu veel Tallinnas, Valgamaal, Lääne-Virumaal ning Raplamaal.

Kellel seisab maja ees haagis või kärukonksuga auto, andku ennast kindlasti üles enda maakondlikule koordinaatorile.

Kes ei saa ise mingil põhjusel koristama tulla, ent soovib siiski Maailmakoristuspäeva edukat läbiviimist toetada, saab seda teha ka rahaliselt.

Vajalikud rekvisiidid:

Konto: MTÜ JCI Go Koda
IBAN: EE857700771000824104
Selgitus: Maailmakoristuspäev

 

Sul on veel küsimusi? Küsi julgelt!

info@maailmakoristus.ee